(Vin)Dogma-17

Inspirerade av Lars von Triers Dogma-95 har vi på Löddrig Häst tagit fram våra kyskhetsregler.

Det vore kul om andra vinimportörer, som tänker likadant, ville "haka på"...


   Vin ska tillverkas med passion, kärlek och traditionella hantverksmetoder – vi sysslar inte med Industriellt processade viner. Behövs det tankbåtar och kemister
   i laboratorier för att göra vinet drickbart är det inte för oss.

·       Vin är till för att drickas – vi introducerar viner som våra kunder ska njuta av. Självklart ökar vin i värde när det lagras och blir bättre, men att arbeta med vin    som investeringsinstrument för spekulanter är inte för oss
·       Hållbart jordbruk och minimalt användande av tillsatser ser vi som en självklarhet. Dock är en ekologisk licensiering ingen garanti för att vinet är schysst.
  Vi lägger stor möda på att förstå våra producenters tillverkningsmetoder.

·       Årgångar smakar som regel lite olika, detta är naturligt och gör vin spännande. När starka varumärken i vinmarknaden låter bli att tillverka vin en viss
  årgång eftersom de anser att det skulle kunna äventyra deras varumärke blir det i vårt tycket lite för mycket ”business” över det hela. Vi jobbar helst med
  små vinbönder som aldrig skulle ha råd att förkasta sin skörd.

·       Vin ska buteljeras i glasflaska – vi håller oss borta från bag-in-box viner, där överkonsumtionen och fusket är som störst

·       Vinproducenter bör försluta sitt vin så att det inte förstörs. Skruvkork går jättebra och vi ska överhuvudtaget inte bidra till vinsnobberi.

·       Vi kan våra viner. Vi ska endast distribuera viner från regioner som vi känner väl och besöker ofta.